26/082023 | Klossmagikern kommer till Karlstad! Stefans världsunika LEGOtrollerishow spelas tre gånger under Klossfestivalen! Mer info, biljetter och hela turnéplanen på www.klossmagikern.se!

Stefans unika LEGO-trollerishow - Bara på Klossfestivalen!